Woonzorgcentrum Westerpoort

Project informatie

Plaats:
Franeker
Opdrachtgever:
Zorgpartners Friesland
Architect:
Johan Sijtsma Architectenteam

Project beschrijving

Zorgpartners Friesland verstrekte op 16 oktober 2012 opdracht voor de nieuw- en verbouw Westerpoort te Franeker. Het project, een ontwerp van Johan Sijtsma Architectenteam uit Leeuwarden, waarbij Grunstra Architecten Groep BNA uit Bolsward de bouwdirectie voerde, bestond uit de nieuwbouw van een zorggebouw voor kleinschalig wonen inclusief appartementen, de verbouw/restauratie van een klooster uit de 16e eeuw en een dienstgebouw.

Het ontwerp bestaat uit 6 groepswoningen voor bewoners die vanwege psychogeriatrische problemen niet meer thuis kunnen wonen en 24 uur per dag zorg, toezicht, begeleiding en behandeling nodig hebben. Daarnaast zijn 7 appartementen gerealiseerd die verhuurd worden. De 6 groepswoningen bieden plaats aan 48 bewoners en zijn kleinschalig qua opzet. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer gekregen. Daarnaast beschikt de groepswoning over een gezamenlijke huiskamer en diverse badkamers. Het bijbehorende, voormalige Kruisbroedersklooster (tevens Rijksmonument) is geheel betrokken in de nieuwbouw. Na een volledige renovatie en restauratie biedt het aanvullende voorzieningen voor het verpleeghuis, waaronder verschillende activiteitenzalen, kantoor- en vergaderruimten en een plek voor dagverzorging.

Het dienstgebouw fungeert na renovatie als fietsenstalling. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van de systeemplafonds, de binnendeuren en de vloerbedekking. Ook zijn diverse interieuronderdelen, waaronder keukens en interieurelementen in de 48 stuks bedkamers geplaatst.

De kozijnen in de karakteristieke buitengevels van het klooster zijn volledig hersteld en geschilderd. Het herstellen van stukadoorswerk aan de buitengevels is afgerond na het vervangen van bestaande kloostermoppen en het aanbrengen van lintvoegwapening. Het sauswerk van de buitengevel werd in verband met de dikte van het nieuwe stucwerk (op sommige plekken 50-60 mm dik) en de vochtige weersomstandigheden op een later tijdstip uitgevoerd.

Binnen in het klooster is de bestaande draagconstructie hersteld in overleg met Monumentenzorg en de hoofdconstructeur. Hier zijn nieuwe staalconstructies aangebracht ten behoeve van het verankeren van de gevels en de kapconstructie met de bestaande vloeren en wanden.

Het binnenterrein is opnieuw ingericht en ook is op diverse posities rondom het gebouw de bestrating opnieuw aangebracht.

Het gebouw werd in december 2013 opgeleverd.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top