Verpleeghuis Eltheto

Project informatie

Plaats:
Rijssen
Opdrachtgever:
Twinta Projectontwikkeling / Christelijke Woningstichting De Goede Woning
Architect:
2by4-architects / architect (engineering): Grunstra Architecten Groep BNA

Project beschrijving

Na een intensief en uitgebreid prijsvormingtraject inclusief presentatie bleek Team Hegeman op 16 juli 2012 de economisch meest voordelige inschrijver. Naast de presentatie en de prijs is de aanbieding tevens beoordeeld op plan van aanpak, planning, onderhoud en energiereductie.

De herontwikkeling van locatie Eltheto betreft een Engineer (Design) & Build opdracht onder UAV-GC 2005. De opdracht kent een uitbreidingsmogelijkheid voor het onderhoud van alle panden gedurende 30 jaar, waarvoor een optionele prijsopgave onderdeel vormde van de inschrijving. Voor de engineeringwerkzaamheden zijn er in het prijsvormingtraject verschillende overeenkomsten gesloten met diverse adviseurs, waaronder Grunstra Architecten Groep uit Bolsward en Schreuders Bouwtechniek uit Hengelo. Zij hebben samen met ons zorg gedragen voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp tot een uitvoeringsgereed ontwerp inclusief de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Parallel aan de aanvraag van de omgevingsvergunning liep de eerste fase van het sloopwerk, welke tevens onderdeel uitmaakt van de opdracht. Na de sloop is gestart met de bouw van het eerste bouwdeel (bouwdeel 3), een verpleeghuis dat plaats moet bieden aan kleinschalige woongroepen psychogeriatrie en een kleinschalige woongroep somatiek. De bewoners van het voormalig Eltheto zijn in december 2013 verhuisd naar dit nieuwe verpleeghuis.

Daarnaast zijn in 2013 2 bouwblokken verder uitgewerkt tot een definitief plan. Door de gemeente Rijssen-Holten is hiervoor in het derde kwartaal van 2013 de omgevingsvergunning verstrekt, wat het mogelijk maakt om na de sloop van het resterende gedeelte begin 2014 te kunnen starten met de nieuwbouw van deze 2 bouwdelen: Bouwdeel 1 bestaat uit 16 zorgtoegankelijke huurwoningen inclusief kelder waarin de bergruimten zijn gelegen voor zowel de appartementen van bouwdeel 1 als de appartementen van bouwdeel 4. Bouwdeel 4 bestaat uit 2 programma’s. Het zorginlooppunt op de begane grond dat een centrale plek heeft gekregen binnen de stedenbouwkundige opzet en 36 zorgtoegankelijke huurwoningen op de verdiepingen.

Door een wijziging van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) blijkt het voorlopig ontwerp van bouwdeel 2 minder geschikt voor de toekomstige huurder. Om het plan voor onze opdrachtgever exploitabel te krijgen, is een wijziging op het ontwerp doorgevoerd. Als gevolg hiervan is besloten om de bouwdelen 2 en 5 samen te voegen tot één bouwdeel dat dienst gaan doen als gezondheidsgebouw.

Het voorlopige ontwerp van alle bouwdelen en het terrein is gemaakt door 2by4 Architects uit Rotterdam. In dit ontwerp vormen de bouwvolumes in materiaalkeuze en kleurgebruik een eenheid. De uitstraling is een mix van moderne en warme materialen, die weer naadloos aansluiten op de openbare ruimte. Af en toe worden speelse contrasten gebruikt om nadruk te leggen op de individualiteit van de volumes, zonder de harmonie te doorbreken. Van belang is dat het complex als geheel goed past in de omgeving en tegelijkertijd zorgt voor een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving met zorg- en wijkvoorzieningen. Door de specifieke inrichting van de buitenruimte wordt de bewoners de mogelijkheid geboden een deel hiervan te privatiseren en naar eigen wens in te vullen. Dit bevordert de individualiteit en eigenheid van de bewoners en brengt levendigheid en variatie aan in de buitenruimte. De architectuur is echter dusdanig krachtig, dat de individuele expressie van bewoners niet het totaalbeeld zal overheersen. De eindoplevering van dit project vond plaats in juni 2015.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top