Voormalig MOB-complex

Project informatie

Plaats:
Wanroij
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant

Project beschrijving

Ten tijde van de Koude Oorlog kende Nederland zo’n honderd militaire bases (mobiliteitscomplexen), bedoeld om een snelle mobilisatie mogelijk te maken na een inval uit het Oostblok. Na afloop van de Koude Oorlog hebben veel militaire terreinen hun functie verloren, de meeste complexen zijn inmiddels gesloopt.

Om toch een blijvende herinnering aan de Koude Oorlog te creëren, werd het MOB-complex in Wanroij gerenoveerd. De provincie Noord-Brabant kocht dit terrein in Wanroij in 2010 met het doel het in te richten als herinneringspark van de Koude Oorlog om het vervolgens open te stellen voor bezoekers.

Het mobiliteitscomplex in Wanroij (gebouwd omstreeks 1960) bestaat uit een wacht- en kantoorgebouw, een eenvoudige werkplaats voor kleine reparaties, meerdere loodsen voor wielvoertuigen, munitieopslagplaatsen, verbindingsmagazijnen en zogeheten Bos-opslagplaatsen (Benzine, Olie, Smeermiddelen).

Op het circa 1 kilometer langgerekte terrein zijn de gebouwen met elkaar verbonden door een slingerweg.

In verband met vele aanwezige beschermde vleermuizen, de gewone grootoorvleermuis en de gewone dwergvleermuis, zijn eerst vleermuiskasten opgehangen om de vleermuizen tijdens de uitvoering een onderkomen te bezorgen.

Het werk is op 1 oktober 2015 naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd en werd na oplevering ingericht als herinneringspark van de Koude Oorlog. De provincie zal het terrein openstellen voor publiek, zodat zij de sfeer en het tijdsbeeld via fysieke en digitale informatie van de Koude Oorlog kan (her)beleven.

 

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top