01 juli

Oplevering Veldheem Wezep

Maandag 30 juni 2014 werd na een bouwtijd van 12 maanden ons project woonzorgcentrum Veldheem te Wezep opgeleverd. Zowel opdrachtgever Delta Wonen als huurder Viattence waren zeer tevreden over het eindresultaat.

Het project bestond uit 32 studio’s met groepswoonkamers, 19 appartementen, diverse overige ruimten, algemene ruimten, parkeerplaatsen en buiteninrichting.

 

Speciale wens van de opdrachtgever is dat het gebouw de mogelijkheid moet bieden om in de toekomst tegen geringe kosten van 3 studio’s 2 appartementen te kunnen maken. Het gebouw werd hierop voorbereid, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

Zo zijn er in de constructie ter plaatse van de studio’s op voorhand sparingen, loze leidingen, extra riolering en een aantal andere voorzieningen opgenomen. Tevens zijn er voorzieningen opgenomen om te zijner tijd relatief eenvoudig extra prefab betonnen balkonplaten aan te kunnen brengen.