05 juni

Gebouw 100 Bouw & Infra Park Harderwijk

Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. is de laagste inschrijver op het project cascoherstel (monumentaal) gebouw nr. 100 op het Bouw & Infra Park in Harderwijk

 

De uit te voeren werkzaamheden omvatten in grote lijnen sloopwerkzaamheden waaronder het verwijderen van asbesthoudende materialen, het conserveren van de stalen gevelkozijnen inclusief het aanbrengen van ‘monumentenglas’, het gebouw casco gereedmaken voor de toekomstige huurder waaronder het aanbrengen van sanitaire ruimten, aanpassingen kamerindeling, installatiewerkzaamheden alsmede de uit te voeren schilderwerkzaamheden binnen en buiten.