17 maart

Bedrijfsrestaurant Prinses Margrietkazerne Wezep

Op 13 maart 2014 kwam Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. als laagste inschrijver uit de bus voor de nieuwbouw van bedrijfsrestaurant (geb. 205) op de Prinses Margrietkazerne te Wezep.

Het werk zal worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Defensie te Utrecht en heeft een bruto vloeroppervlak van 3.454 m2, vertaald naar in hoofdzaak de volgende functionaliteiten: hal, warme- en koude keuken, koel- en vriesopslag, restaurant met spoelkeuken, kantines, personele voorzieningen, technische ruimte etc.

Het totale project omvat tevens het verrichten van cultuur- of civieltechnische werkzaamheden t.b.v. de logistiek voor leveranciers, terrassen bij de kantines, looppaden bezoekers en de bijbehorende terreinafwerking in de directe omgeving van het gebouw. De in het bestek opgenomen terrein technische werkzaamheden hebben dus direct te maken met de ontsluiting van het gebouw voor leveranciers en bezoekers op de objectinfrastructuur. Hiermee wordt bij oplevering een bedrijfsvaardige accommodatie afgeleverd.