17 maart

28 woningen Westzone De Blokken Nijverdal

Op 13 maart 2014 kwam Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. als laagste inschrijver uit de bus voor de nieuwbouw van Westzone De Blokken Nijverdal. Westzone De Blokken omvat 28 “levensloopbestendige” huurwoningen, locatie Helmersstraat/Nicolaas Beetsstraat.

Het project, een ontwerp van IAA Architecten uit Enschede, zal worden uitgevoerd in opdracht van de Woningstichting Hellendoorn.