Schreuder College Zuid

Rotterdam Schreuder 4

Project informatie

Plaats:
Rotterdam
Opdrachtgever:
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Project beschrijving

In opdracht van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs te Rotterdam is op 6 januari 2014 gestart met de renovatie van het Schreuder College Zuid aan de Slinge te Rotterdam. Namens de opdrachtgever trad Maissan bv uit Hoogvliet op als bouwdirectie. Zij is tevens de partij die het plan heeft uitgewerkt op bouwkundig en installatietechnisch vlak.

Het project omvatte de renovatie van een bestaand schoolgebouw met een bvo van circa 3.200 m2 voor speciaal onderwijs. In de oude situatie was het gebouw opgedeeld in 2 aparte schoolgebouwen. Tijdens de renovatie werden deze separate gebouwdelen samengevoegd tot één schoolgebouw. In hoofdzaak bevatten de bouwkundige werkzaamheden een complete facelift van het interieur. Daarnaast is ook de buitenzijde van het gebouw aangepakt. Het gebouw werd voorzien van een geheel nieuwe werktuigbouwkundige installatie. De elektrotechnische installatie werden deels vernieuwd en deels aangepast aan de huidige wensen en eisen van de opdrachtgever.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in 2 fasen, waarbij de eerste fase medio april 2014 is opgeleverd en de tweede in juli 2014. Het gebouw bleef tijdens de gehele uitvoering deels in gebruik. De veiligheid van de leerlingen en de continuïteit van het onderwijs speelde tijdens de uitvoering dan ook een belangrijke rol.

Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding betrof het uitwerken van een RAVA-plan, (Risk Assessment & Value Added) waarin alle projecten procesgebonden risico’s en mogelijkheden opgenomen dienden te worden. Ondanks het feit dat wij niet de financieel laagste inschrijver waren, hebben wij toch, door de invulling van het RAVA-plan, de opdracht gegund gekregen, daar het gunningscriterium de economisch meest voordeling inschrijving betrof.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top