20/10 kV Regelstation

Project informatie

Plaats:
Urk Zuid
Opdrachtgever:
Reddyn

Project beschrijving

Op de laatste werkdag van oktober 2020 kregen wij het bericht dat Aannemingsmaatschappij Hegeman de meest concurrerende “fictieve’ inschrijving had uitgebracht voor de nieuwbouw van het Regelstation te Urk. De term “fictieve” inschrijving houdt in dat niet alleen onze prijsstelling is gewogen, maar ook onze visie, werkwijze en aanpak ten aanzien van de planning en de bij een werk als dit behorende risico’s. In juli 2021 is het werk overgedragen aan een tevreden opdrachtgever.

De laatste jaren is een snel stijgende vraag van bedrijven en particulieren naar elektrisch vermogen en de wens om zonnestroom terug te kunnen leveren aan het net ontstaan. De groeiende opwekking van energie door windmolens en zonneparken heeft een grote impact op het energienet in heel Nederland. Het elektriciteitsnetwerk in de Noordoostpolder en op Urk is oorspronkelijk ontworpen om alle gebruikers in de stad, de dorpen en in het landelijk gebied van elektriciteit te voorzien. De kabels zijn destijds niet ontworpen voor de levering én teruglevering van energie zoals dat nu de praktijk is en nog veel meer de praktijk gaat worden in de landelijke poldergebieden. De kabels in dit gebied zijn doorgaans te lang en te ‘dun’, waardoor knelpunten in het energienet ontstaan.

Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder mogelijk te maken heeft Liander ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al haar klanten. Daarom is het nodig dat de capaciteit van het stroomnet wordt uitgebreid. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit.

Vanuit dit perspectief is de nieuwbouw van het regelstation te Urk ontwikkeld. Aan de N352 te Urk is een locatie aangekocht voor de nieuwbouw van een Regelstation. In dit Regelstation zijn 2 stuks transformatorruimten en een 20 kV gebouw voorzien. Onze opdracht omvatte de complete realisatie van de bouwkundige werkzaamheden inclusief de gebouw gebonden installaties.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top