03 september

Onderwijscentrum Rijksuniversiteit Groningen

Het gebied rondom de Antonius Deusinglaan nabij het UMCG transformeert de komende jaren tot een levendig stadsplein waar onderwijs en onderzoek rond Healthy Ageing samenkomen. Het eerste bouwproject dat binnenkort start, geeft gezicht aan de campus en wordt een echte verblijfsplek: het nieuwe Onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met ruimte voor zo’n 2.000 studenten en medewerkers vanuit de Faculteit Medische Wetenschappen en de Faculty of Science and Engineering (Farmacie). Het toegankelijke gebouw, ontworpen door KAAN Architecten uit Rotterdam, stimuleert samenwerking, ontmoeting en beweging. Wij zullen dit bouwproject in samenwerking met De Groot Installatiegroep vanaf begin 2022 realiseren. Het nieuwe gebouw (ca. 12.000 m2 BVO) bestaat uit twee delen: een hoge onderwijstoren opgetrokken uit baksteen met veel kleinere onderwijsruimten en de lagere foyer waar de verschillende programmaonderdelen zijn ondergebracht met daar bovenop een groene daktuin. De foyer staat in nauwe verbinding met de buitenruimte en met de rest van het gebouwencomplex en fungeert daardoor als een ware nieuwe entree tot de Healthy Ageing Campus.