23 juli

Onderstation Zutphen

22 juli 2021 ontvingen wij de voorlopige gunning voor de realisatie van de bouwkundige en terreinwerkzaamheden voor de nieuwbouw van twee 150/20 kV transformatorruimten op onderstation locatie Zutphen. Start bouw staat gepland voor begin november 2021. De oplevering is gepland voor medio april 2022.