Expertise: Bouwen

Regelstation

De afgelopen jaren bouwden we ze vaker en ook in het najaar van 2021 zijn we weer met een nieuwbouw van een regelstation gestart. Voor onze opdrachtgever Reddyn mochten we in Zutphen 2 150/20 kV stations bouwen, vergelijkbaar met het eerder door ons gerealiseerde regelstation te Harselaar. Het project is begin maart 2022 opgeleverd. Aansluitend …

Regelstation Lees verder »

Onderwijscentrum Anda Kerkhoven Rijksuniversiteit

Het gebied rondom de Antonius Deusinglaan nabij het UMCG transformeert de komende jaren tot een levendig stadsplein waar onderwijs en onderzoek rond Healthy Ageing samenkomen. Het eerste bouwproject dat binnenkort start, geeft gezicht aan de campus en wordt een echte verblijfsplek: het nieuwe Onderwijscentrum Anda Kerkhoven van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met ruimte voor zo’n …

Onderwijscentrum Anda Kerkhoven Rijksuniversiteit Lees verder »

Trafostation Biddinghuizen

Begin april zijn we gestart met de nieuwbouw van een trafostation op de bestaande locatie Trafostation Biddinghuizen. In de bestaande gebouwen zullen we intern wat verbouwingswerkzaamheden gaan uitvoeren.    

Gemeentehuis gemeente Voorst

Het gemeentehuis van de gemeente Voorst ligt in een groene parkachtige omgeving van Twello. Bij de start van de bouw is een betonnen skelet zichtbaar dat volledig als basis dient voor het nieuwe duurzame gemeentehuis. Bijzonder in dit project zijn de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het hergebruiken van het skelet en verschillende materialen, de keuze …

Gemeentehuis gemeente Voorst Lees verder »

84 appartementen Stadspaleisjes

Voor BUN Projectontwikkeling is Aarts Bouw 84 appartementen aan het realiseren in Almere Poort. Na een korte calculatie periode hebben wij in maart 2021 opdracht gekregen voor de bouw van de 84 appartementen. Het ontwerp van het project is van Architectenbureau Spaltman en is bouwkundig verder uitgewerkt door BA32. Het project bestaat uit 6 bouwblokken. …

84 appartementen Stadspaleisjes Lees verder »

Bathmen 1

Huisvestingsplan ’t Dijkhuis

In januari 2021 ontvingen wij de bouwteamovereenkomst voor de uitwerking en realisatie van het Integraal Huisvestingsplan ’t Dijkhuis in Bathmen. Het werk bestaat uit een combinatie van nieuwbouw en verbouw, verdeeld over meerdere bouwdelen en gebouwen. Het doel van ’t Dijkhuis is dat dorpsbewoners met een zorgvraag in het dorp kunnen blijven wonen, ook als …

Huisvestingsplan ’t Dijkhuis Lees verder »

20/10 kV Regelstation

Op de laatste werkdag van oktober 2020 kregen wij het bericht dat Aannemingsmaatschappij Hegeman de meest concurrerende “fictieve’ inschrijving had uitgebracht voor de nieuwbouw van het Regelstation te Urk. De term “fictieve” inschrijving houdt in dat niet alleen onze prijsstelling is gewogen, maar ook onze visie, werkwijze en aanpak ten aanzien van de planning en …

20/10 kV Regelstation Lees verder »

PI Nieuwegein

Cellenafdelingen PI Nieuwegein

Op 20 februari ontvingen wij het bericht dat onze aanbieding voor de renovatie van de penitentiaire inrichting te Nieuwegein is aangemerkt als de aanbieding met de best prijs-kwaliteitsverhouding waarmee dit project aan ons is gegund. De in 1999 in gebruik genomen gevangenis te Nieuwegein was opgezet als een dubbelinrichting voor vrouwen en mannen. Nu bevinden …

Cellenafdelingen PI Nieuwegein Lees verder »

Kantoorgebouw Walborg 2

In augustus 2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw aan de Walborg 2 te Amsterdam. Het bestaande verouderde pand dat in 1962 was gebouwd en bestond uit 2 bouwlagen en een kelder die niet meer voldeden aan de huidige normen, is begin 2021 door ons gesaneerd en gesloopt. De …

Kantoorgebouw Walborg 2 Lees verder »

Campus Porteum

In augustus 2021 is in Lelystad de scholengemeenschap Porteum opgeleverd en in gebruik genomen. Porteum is de nieuwe naam voor de samenvoeging van 3 verschillende scholen uit Lelystad. In totaal zijn er 7 schoolgebouwen gerealiseerd inclusief 4 verbindende tussendelen. Er wordt nu aan zo’n 3800 leerlingen lesgegeven op vmbo-, havo- en vwo-niveau. In juni 2019 …

Campus Porteum Lees verder »

Onderstation Barneveld

Wij hebben de Economisch Meest Voordelige Aanbieding uitgebracht voor de realisatie van het project RLO 3032 – OS Barneveld.  Het bestaande OS Barneveld uit 1960 is omgebouwd van een 50/10kV naar een 20/10kVRS. Het betreft een RAP station bestaande uit twee 10 kV-installaties, drie transformatoren van 40MVA en één 20 kV-installatie. Onze werkzaamheden betreffen de …

Onderstation Barneveld Lees verder »

Aeres Hogeschool

n maart 2020 hebben wij de Economisch Meest Voordelige Aanbieding uitgebracht voor de realisatie van de Aeres Hogeschool te Almere. Het gebouw gaat tijdens de Floriade dienst doen als ontvangstgebouw voor genodigden van de Floriade B.V. Na de Floriade van 2021 zal het gebouw in gebruik worden genomen door de Aeres Hogeschool. Het project betreft …

Aeres Hogeschool Lees verder »

Hogeschool Windesheim

Op 19 augustus 2019 ontvingen wij van Hogeschool Windesheim uit Zwolle opdracht voor de renovatie van gebouw B en C. De schoolgebouwen stammen uit de jaren tachtig en voldoen niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatbeheersing en comfort. Daarnaast heeft het inmiddels een gedateerde uitstraling, die niet meer past bij de …

Hogeschool Windesheim Lees verder »

MFA Leende

Centrumplan MFA De Schammert

MFA Leende voorziet in een toekomstbestendige voorziening als kloppend hart van Leende, met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg, centraal gelegen in het centrum van Leende. In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (Dorpshuis). De grote zaal is geschikt voor …

Centrumplan MFA De Schammert Lees verder »

Nijkerkerveen 1

Transformatorruimtes en Regelstation

Medio augustus 2019 zijn wij gestart met de nieuwbouw 2 150/20 kV transformatorruimtes (Barneveld) en uitbreiding Regelstation Nijkerkerveen met 2 nieuwe 20/10 kV transformatorruimten en vergroten bestaande gebouw. In het voorjaar van 2020 is het werk overgedragen aan een tevreden opdrachtgever. Tot onze opdracht behoorden de bouwkundige en civiele werkzaamheden, te weten het realiseren van …

Transformatorruimtes en Regelstation Lees verder »

Uitvaartcentrum 7

Dakopbouw Uitvaartcentrum

Het Uitvaartcentrum in Nijverdal is sinds de komst van het crematorium behoorlijk gegroeid. Als gevolg daarvan kreeg men te maken met gebrek aan kantoorruimte in hun pand en zijn wij vorig jaar benaderd om samen met hen dit probleem in bouwteam op te lossen. EVE Architecten heeft hiervoor een mooi plan uitgewerkt, waarbij nieuwe kantoren …

Dakopbouw Uitvaartcentrum Lees verder »

Groningen Heymansgebouw 3

Oude aanbouw faculteit GMW Rijksuniversiteit

In het tweede kwartaal van 2018 is Hegeman geselecteerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de Renovatie van de oude aanbouw van de Faculteit Gedrag- en Maatschappij wetenschappen (GMW) en de renovatie van de toiletgroepen in het Heymansgebouw. De Faculteit Gedrag- en Maatschappij wetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen is …

Oude aanbouw faculteit GMW Rijksuniversiteit Lees verder »

20191007_0133_Knoop 3 academiegebouw 1

Knooppunt 3 Academiecomplex Rijksuniversiteit

In aansluiting op ons project renovatie Westvleugel Academiecomplex Rijksuniversiteit Groningen zijn wij medio maart 2019 gestart met de verbouw van knooppunt 3 van het Academiecomplex. Het betreft de sloop tot begane grondvloer van het bestaande gebouw. Vervolgens hebben we een kleine patio dichtgemaakt en de nieuwbouw weer opgebouwd. Uitdaging was de uitvoering, omdat het pand tussen …

Knooppunt 3 Academiecomplex Rijksuniversiteit Lees verder »

Scroll naar top