16 juli

Renovatie Windesheim Zwolle

13 juli jl. ontvingen wij bericht dat wij de economisch meest voordelige inschrijving hadden uitgebracht voor het project renovatie gebouwen B en C Windesheim te Zwolle. Vervolgens vond hierover een verificatiegesprek plaats.
De opdracht omvat de circulaire renovatie van de gebouwen B en C op de campus. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid, klimaatbeheersing, comfort en beleving. Direct na de bouwvakvakantie starten wij in bouwteamverband met de nadere uitwerking/engineering.
De realisatie staat gepland voor maart 2020 tot en met juli 2021.