21 september

Renovatie Faculteit GMW Rijksuniversiteit Groningen

OP 20 september 2018 ontvingen wij het bericht dat wij de economisch meest voordelige inschrijving hebben ingediend en gepresenteerd voor het project renovatie oude aanbouw van de Faculteit GMW (Gedrag-en Maatschappij wetenschappen) van de Rijksuniversiteit Groningen.

In oktober zal al worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden in een nog te vormen bouwteam. Prognose aanvang bouwwerkzaamheden is februari 2019.