Winkelcentrum Rijksweg Groningen

Project informatie

Plaats:
Groningen
Opdrachtgever:
De Hoge Dennen Holding b.v.
Architect:
Op ten Noordt Blijdenstein Architecten

Project beschrijving

Door opdrachtgever De Hoge Dennen Holding b.v. zijn wij in samenspraak met de directievoerder Fame uitgenodigd in het bouwteam voor dit project.
De eigenaar wilde het winkelcentrum sterker positioneren als brandpunt van de lokale gemeenschap. Daarvoor was een verbeterslag noodzakelijk. Het totale project behelsde een integrale aanpak van de marketing, signing, interieur, exterieur en openbare ruimte met als doel te zorgen voor een grotere aantrekkingskracht, binding en attractiewaarde voor het winkelend publiek en de betrokken ondernemers. Medio januari 2019 is het project opgeleverd.

Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. heeft de gehele sloop, het aanpassen van het casco, het vernieuwen van de gevels en de gehele buitenruimte voor zijn rekening genomen. De afbouw en installaties (behoudens de hemelwaterafvoer installatie) werd door derden uitgevoerd.
Voor ons bestond de grootste uitdaging uit het plannen en coördineren van de werkzaamheden, omdat tijdens de gehele bouwperiode de bestaande AH in gebruik is gebleven. Veiligheid en het voorkomen van overlast voor het winkelend publiek waren speerpunten gedurende de uitvoering. De eerste bouwkostenramingen hebben we in november 2016 gemaakt. In de periode tot eind 2017 is er een groot aantal ontwerpstappen gemaakt en werd een positief welstandsadvies afgegeven. De Hoge Dennen heeft het winkelcentrum geheel verhuurd aan de AH en de Lidl.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top