Provinciehuis Flevoland

Project informatie

Plaats:
Lelystad
Opdrachtgever:
Provincie Flevoland
Architect:
Van den Oever, Zaaijer & Partners Architecten

Project beschrijving

Een strakke tijdsplanning gecombineerd met het in bedrijf blijven van het Provinciehuis, inclusief het belangrijke regionale computercentrum, maakte de renovatie en nieuwbouw van het Provinciehuis uitdagend en gecompliceerd. Tekort aan werkplekken, een verouderde indeling, een slecht binnenklimaat en te weinig parkeerruimte vormden de aanleiding voor de ingrijpende renovatie en nieuwbouw van het Provinciehuis. Door toevoeging van een extra bouwlaag werd het pand met 2250 m2 uitgebreid. Een relatief jong bouwdeel aan de achterzijde van het complex, dat in 1999 ook door Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. is gebouwd, bleef onaangetast op een verbeterde aansluiting met het verjongde hoofdgebouw na. Architect Van den Oever, Zaaijer en Partners uit Amsterdam heeft van de verzameling bouwdelen in één keer een goed georganiseerd complex gemaakt, waarbij de oorspronkelijke afzonderlijke gebouwen niet meer als zodanig herkenbaar en benoembaar zijn. Zowel in het interieur als in het exterieur vormen alle gebouwen een logisch doorlopend geheel.

Kenmerkend voor het nieuwe interieur zijn de informele ontmoetingsruimten of plaza’s. De publieke ruimten ogen licht en ruim. Een gracieuze gevel houdt de afzonderlijke gebouwdelen op imponerende wijze bij elkaar. De achterliggende constructie is uitgevoerd door middel van een combinatie van staal met houtskelet vulelementen, de gevelbekleding bestaat uit aluminium, glas en houten panelen. Voor de borstwering zijn speciaal voor dit project gebakken keramische tegels van een donkere staalglans voorzien. Als een metafoor voor de oneindige lijnen van de Flevopolders loopt de horizontale gevelbelijning sierlijk door in de nieuwe ronde hoeken van het gebouw.

Nadat de bouwopgaven tot een goed einde waren gebracht heeft het provinciebestuur besloten aan ons een Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) op te dragen. In bouwteamverband is een overeenkomst opgesteld die inmiddels enkele jaren in werking is.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top