(Zorg)appartementen Nieuw Zuid

Project informatie

Plaats:
Hilversum
Opdrachtgever:
Dudok Wonen
Architect:
IAA/Zecc/EGM/Atelier By Bali

Project beschrijving

n het najaar van 2016 zijn wij gestart met de nieuwbouw van Nieuw Zuid te Hilversum en de bijbehorende gefaseerde sloop om in de eerste fase van het bouwplan 3 gebouwen te realiseren. Het betreft een (Design) & Build opdracht onder UAV-GC 2005, waarbij de basis van de opdracht een VO+ en een programma van eisen betreft. De aanbestedingsstukken zijn in het ontwerpproces compleet uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, waarna vervolgens het Uitvoerings Ontwerp tot stand is gekomen. Alle van toepassing zijnde eisen zijn middels een verificatieplan geverifieerd en geborgd.

Op 29 oktober 2018 is Alba gebouw 1 opgeleverd, een ontwerp van Zecc Architecten BV uit Utrecht. In gebouw 1 zijn 46 sociale huurwoningen en een gezondheidscentrum gevestigd waarvan de Stichting Eerstelijns Samenwerk Hilversum Zuid (SEHZ) de gebruiker is.

Rubina (gebouw 2) is opgeleverd op 28 maart 2019, een ontwerp van EGM architecten uit Dordrecht. Dudok Wonen heeft dit gebouw verkocht heeft aan Stichting Habion Vastgoed uit Utrecht. Tijdens het ontwerpproces is het oorspronkelijke woongebouw omgevormd tot verzorgingstehuis dat is voorzien van 42 zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimten, kantoren, restaurant en ontmoetingsruimte. Amaris Zorggroep is de huurder van dit gebouw.

Op 21 januari 2019 is Saphira (gebouw 3) opgeleverd, een ontwerp van Atelier By Bali uit Amsterdam bestaande uit 28 vrije sector huurwoningen en een kinderdagverblijf. Vervolgens zijn de laatste bewoners van het bestaande verzorgingstehuis verhuisd naar Rubina.

Door Dudok Wonen zijn wij benaderd voor de volgende fase van het bouwplan. Dit betrof de totale sloop van het bestaande zorggebouw Zuiderheide en het ontwerp en de realisatie van het vierde gebouw, Alporti. Met dezelfde adviseurs als fase 1 is in een bouwteam onder UAV-GC 2005 in afstemming met Dudok Wonen het voorlopig ontwerp van Alporti, oorspronkelijk ontworpen door Inbo uit Amsterdam, geoptimaliseerd ten behoeve van beperking van de bouwkosten. Het volledige ontwerpproces van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp, inclusief aanvraag en verstrekking omgevingsvergunning, is door ons begeleid en afgerond. Gedurende het ontwerpproces zijn de sloopwerkzaamheden, inclusief volledige asbestsanering, gestart in mei 2019 en medio oktober 2019 afgerond.

In januari 2020 zijn we gestart met de realisatie van Alporti (gebouw 4) waar in totaal 44 wooneenheden werden gecreëerd geschikt voor 24-uurs zorg. Tevens is op iedere bouwlaag een gezamenlijke huiskamer aanwezig voor de bewoners. Amaris Zorggroep is tevens de huurder van dit gebouw. De bewoners van het ‘tijdelijke’ zorggebouw Alba hebben na de oplevering in het voorjaar van 2021 hun intrek genomen in Alporti.

Vervolgens worden de gebouwen 5, 6 en het parkeerdek tussen de gebouwen 1 t/m 4 en onder de gebouwen 5 en 6 op verzoek van Dudok Wonen uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De periode voor realisatie wordt gebruikt om het ontwerp van deze 108 appartementen en het parkeerdek uit te werken naar een uitvoering gereed ontwerp.

 


Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top