Project categorie: Nieuwbouw

Regelstation

De afgelopen jaren bouwden we ze vaker en ook in het najaar van 2021 zijn we weer met een nieuwbouw van een regelstation gestart. Voor onze opdrachtgever Reddyn mochten we in Zutphen 2 150/20 kV stations bouwen, vergelijkbaar met het eerder door ons gerealiseerde regelstation te Harselaar. Het project is begin maart 2022 opgeleverd. Aansluitend …

Regelstation Lees verder »

Onderwijscentrum Anda Kerkhoven Rijksuniversiteit

Het gebied rondom de Antonius Deusinglaan nabij het UMCG transformeert de komende jaren tot een levendig stadsplein waar onderwijs en onderzoek rond Healthy Ageing samenkomen. Het eerste bouwproject dat binnenkort start, geeft gezicht aan de campus en wordt een echte verblijfsplek: het nieuwe Onderwijscentrum Anda Kerkhoven van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met ruimte voor zo’n …

Onderwijscentrum Anda Kerkhoven Rijksuniversiteit Lees verder »

Trafostation Biddinghuizen

Begin april zijn we gestart met de nieuwbouw van een trafostation op de bestaande locatie Trafostation Biddinghuizen. In de bestaande gebouwen zullen we intern wat verbouwingswerkzaamheden gaan uitvoeren.    

84 appartementen Stadspaleisjes

Voor BUN Projectontwikkeling is Aarts Bouw 84 appartementen aan het realiseren in Almere Poort. Na een korte calculatie periode hebben wij in maart 2021 opdracht gekregen voor de bouw van de 84 appartementen. Het ontwerp van het project is van Architectenbureau Spaltman en is bouwkundig verder uitgewerkt door BA32. Het project bestaat uit 6 bouwblokken. …

84 appartementen Stadspaleisjes Lees verder »

Bathmen 1

Huisvestingsplan ’t Dijkhuis

In januari 2021 ontvingen wij de bouwteamovereenkomst voor de uitwerking en realisatie van het Integraal Huisvestingsplan ’t Dijkhuis in Bathmen. Het werk bestaat uit een combinatie van nieuwbouw en verbouw, verdeeld over meerdere bouwdelen en gebouwen. Het doel van ’t Dijkhuis is dat dorpsbewoners met een zorgvraag in het dorp kunnen blijven wonen, ook als …

Huisvestingsplan ’t Dijkhuis Lees verder »

20/10 kV Regelstation

Op de laatste werkdag van oktober 2020 kregen wij het bericht dat Aannemingsmaatschappij Hegeman de meest concurrerende “fictieve’ inschrijving had uitgebracht voor de nieuwbouw van het Regelstation te Urk. De term “fictieve” inschrijving houdt in dat niet alleen onze prijsstelling is gewogen, maar ook onze visie, werkwijze en aanpak ten aanzien van de planning en …

20/10 kV Regelstation Lees verder »

Kantoorgebouw Walborg 2

In augustus 2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw aan de Walborg 2 te Amsterdam. Het bestaande verouderde pand dat in 1962 was gebouwd en bestond uit 2 bouwlagen en een kelder die niet meer voldeden aan de huidige normen, is begin 2021 door ons gesaneerd en gesloopt. De …

Kantoorgebouw Walborg 2 Lees verder »

Campus Porteum

In augustus 2021 is in Lelystad de scholengemeenschap Porteum opgeleverd en in gebruik genomen. Porteum is de nieuwe naam voor de samenvoeging van 3 verschillende scholen uit Lelystad. In totaal zijn er 7 schoolgebouwen gerealiseerd inclusief 4 verbindende tussendelen. Er wordt nu aan zo’n 3800 leerlingen lesgegeven op vmbo-, havo- en vwo-niveau. In juni 2019 …

Campus Porteum Lees verder »

Onderstation Barneveld

Wij hebben de Economisch Meest Voordelige Aanbieding uitgebracht voor de realisatie van het project RLO 3032 – OS Barneveld.  Het bestaande OS Barneveld uit 1960 is omgebouwd van een 50/10kV naar een 20/10kVRS. Het betreft een RAP station bestaande uit twee 10 kV-installaties, drie transformatoren van 40MVA en één 20 kV-installatie. Onze werkzaamheden betreffen de …

Onderstation Barneveld Lees verder »

Aeres Hogeschool

n maart 2020 hebben wij de Economisch Meest Voordelige Aanbieding uitgebracht voor de realisatie van de Aeres Hogeschool te Almere. Het gebouw gaat tijdens de Floriade dienst doen als ontvangstgebouw voor genodigden van de Floriade B.V. Na de Floriade van 2021 zal het gebouw in gebruik worden genomen door de Aeres Hogeschool. Het project betreft …

Aeres Hogeschool Lees verder »

MFA Leende

Centrumplan MFA De Schammert

MFA Leende voorziet in een toekomstbestendige voorziening als kloppend hart van Leende, met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg, centraal gelegen in het centrum van Leende. In deze multifunctionele accommodatie is plaats voor basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (Dorpshuis). De grote zaal is geschikt voor …

Centrumplan MFA De Schammert Lees verder »

Nijkerkerveen 1

Transformatorruimtes en Regelstation

Medio augustus 2019 zijn wij gestart met de nieuwbouw 2 150/20 kV transformatorruimtes (Barneveld) en uitbreiding Regelstation Nijkerkerveen met 2 nieuwe 20/10 kV transformatorruimten en vergroten bestaande gebouw. In het voorjaar van 2020 is het werk overgedragen aan een tevreden opdrachtgever. Tot onze opdracht behoorden de bouwkundige en civiele werkzaamheden, te weten het realiseren van …

Transformatorruimtes en Regelstation Lees verder »

Hilversum Nieuw Zuid 7

(Zorg)appartementen Nieuw Zuid

n het najaar van 2016 zijn wij gestart met de nieuwbouw van Nieuw Zuid te Hilversum en de bijbehorende gefaseerde sloop om in de eerste fase van het bouwplan 3 gebouwen te realiseren. Het betreft een (Design) & Build opdracht onder UAV-GC 2005, waarbij de basis van de opdracht een VO+ en een programma van …

(Zorg)appartementen Nieuw Zuid Lees verder »

Memory Vrijheidsmuseum

Sinds 2010 is de voormalige bibliotheek in Nijverdal aan de Grotestraat in gebruik bij de Stichting Internationaal Oorlogsmuseum Nijverdal, die bezoekers stap voor stap meeneemt in de historie van de Tweede Wereldoorlog. Doel is herinneren en ontwikkelen van maatschappelijk bewustzijn bij jongere generaties. Het museum heeft een sterk educatief karakter door vrede versus oorlog zichtbaar …

Memory Vrijheidsmuseum Lees verder »

Apeldoorn Eglantier

De Eglantier

Op 28 mei 2018 vond de overdracht plaats van het kerkcentrum De Drie Ranken aan Aannemingsmaatschappij Hegeman. De eerste fase van dit project. Het bestaande kerkcentrum is grondig gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid, zodat er een geheel nieuw kerkcentrum is ontstaan en er ruimte is gecreëerd voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum De Eglantier. Fase …

De Eglantier Lees verder »

Venray1

RBT (Robuust Basisteam)

Op 12 september 2018 werd de nieuwbouw RBT (Robuust Basisteam) voor de politie in Venray overgedragen aan een tevreden opdrachtgever. Het hoofdgebouw van het politieteam in Venray was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom werd besloten een compactere nieuwe huisvesting te realiseren, direct naast het bestaande gebouw. De …

RBT (Robuust Basisteam) Lees verder »

Caland 2 Amsterdam 4

Caland 2 (Het Lumion)

In september 2017 zijn wij gestart met de bouwvoorbereiding van het project Nieuwbouw en renovatie Caland 2 in Amsterdam, een middelbare school voor mavo, havo en vwo. Dit project werd ons gegund op basis van de meest voordelige inschrijving. Met een combinatie van hergebruik van een gedeelte van het bestaande monumentale schoolgebouw en een deel …

Caland 2 (Het Lumion) Lees verder »

Afbeelding IHS website 1

International School of The Hague

De uitbreiding bestaat uit de nieuwbouw van een (semi)separaat gebouw ten behoeve van de afdeling ‘Primary’, bestaande uit een lesgebouw voor de ‘Primary’ in 3 bouwlagen en een gymnastiekgebouw in 1 bouwlaag. De uitbreiding is door middel van een entreegebouw gekoppeld aan het huidige gebouw. Het terrein rond de uitbreiding is voorzien van speelpleinen en …

International School of The Hague Lees verder »

Amsterdam Ingenhoushof 6

Woonzorgcomplex Ingenhouszhof

Op 14 maart 2017 zijn wij in Amsterdam, in de Watergraafsmeer, officieel gestart met ons project woonzorgcomplex Ingenhouszhof. De eerste paal werd “geslagen” door de voorzitter van Stadsdeel Oost. In juli 2018 is het project overgedragen aan de opdrachtgever. De Ingenhouszhof bestaat uit twee woongebouwen met in totaal 124 zorgappartementen. In samenwerking met diverse partijen, …

Woonzorgcomplex Ingenhouszhof Lees verder »

Scroll naar top