Project categorie: Civiel

Regelstation

De afgelopen jaren bouwden we ze vaker en ook in het najaar van 2021 zijn we weer met een nieuwbouw van een regelstation gestart. Voor onze opdrachtgever Reddyn mochten we in Zutphen 2 150/20 kV stations bouwen, vergelijkbaar met het eerder door ons gerealiseerde regelstation te Harselaar. Het project is begin maart 2022 opgeleverd. Aansluitend …

Regelstation Lees verder »

Trafostation Biddinghuizen

Begin april zijn we gestart met de nieuwbouw van een trafostation op de bestaande locatie Trafostation Biddinghuizen. In de bestaande gebouwen zullen we intern wat verbouwingswerkzaamheden gaan uitvoeren.    

20/10 kV Regelstation

Op de laatste werkdag van oktober 2020 kregen wij het bericht dat Aannemingsmaatschappij Hegeman de meest concurrerende “fictieve’ inschrijving had uitgebracht voor de nieuwbouw van het Regelstation te Urk. De term “fictieve” inschrijving houdt in dat niet alleen onze prijsstelling is gewogen, maar ook onze visie, werkwijze en aanpak ten aanzien van de planning en …

20/10 kV Regelstation Lees verder »

Onderstation Barneveld

Wij hebben de Economisch Meest Voordelige Aanbieding uitgebracht voor de realisatie van het project RLO 3032 – OS Barneveld.  Het bestaande OS Barneveld uit 1960 is omgebouwd van een 50/10kV naar een 20/10kVRS. Het betreft een RAP station bestaande uit twee 10 kV-installaties, drie transformatoren van 40MVA en één 20 kV-installatie. Onze werkzaamheden betreffen de …

Onderstation Barneveld Lees verder »

Nijkerkerveen 1

Transformatorruimtes en Regelstation

Medio augustus 2019 zijn wij gestart met de nieuwbouw 2 150/20 kV transformatorruimtes (Barneveld) en uitbreiding Regelstation Nijkerkerveen met 2 nieuwe 20/10 kV transformatorruimten en vergroten bestaande gebouw. In het voorjaar van 2020 is het werk overgedragen aan een tevreden opdrachtgever. Tot onze opdracht behoorden de bouwkundige en civiele werkzaamheden, te weten het realiseren van …

Transformatorruimtes en Regelstation Lees verder »

eemshaven-vierverlaten

Spoelvelden Noord Eemshaven/Vierverlaten

Begin 2016 zijn we door Strukton Systems geselecteerd voor realisatie van 4 spoelvelden (op 2 van de belangrijkste stations van Nederland). Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom verder op het net verder te verdelen.

Apeldoorn kv 4

150 kV station en onderstation Zuidbroek

Het werk bestaat uit de realisering van een 150 kV station, een onderstation en een balkenfundatie ten behoeve van de schakeltuin. Naast de bouwkundige werkzaamheden verzorgen wij tevens de complete terreininrichting en terreinafwerking. Ook vallen de onderdelen E- installaties en hardingsinstallaties onder verantwoording van Aannemingsmaatschappij Hegeman. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Reddyn, tevens directievoerder. Het ontwerp …

150 kV station en onderstation Zuidbroek Lees verder »

110kVStation6

110 kV station Onderstation

Nadat we het eerste project in opdracht van TenneT, de uitbreiding van het 380kV station te Ens, hadden geëvalueerd met TenneT, waren we verheugd met de opname van ons bedrijf in de lijst van geselecteerde aannemers die in aanmerking komen voor stationsopdrachten van het TenneT netwerk. Een gewijzigde koers van Tennet is dat zij ervoor …

110 kV station Onderstation Lees verder »

IMG_0003

220/380 kV station

Op 24 november 2009 arriveerde, na een omvangrijk transport, de krap 500.000 kg wegende nieuwe 380 kV trafo op het 220/380 kV-station. Dit was het hoogtepunt van de uitbreiding van de 220/380 kV velden. De trafo werd op de door Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. gerealiseerde betonnen onderbouw geplaatst. Het montagevlak van de betonschijf, onderdeel van de …

220/380 kV station Lees verder »

Garage-Almere H2651-3

Grote Garage

De afbouw van de ‘Grote Garage’ in Almere, met een oppervlakte van circa 40.000 m2, is door de gemeente Almere apart aanbesteed. In juli 2005 is gestart met de werkzaamheden. Office for Metropolitan Architecture uit Rotterdam verzorgde het ontwerp. BDG Architecten Ingenieurs Almere en B+M Den Haag BV architecten- en adviesbureau zijn verantwoordelijk voor de …

Grote Garage Lees verder »

Scroll naar top