02 april

Oplevering Gebouw 100 Bouw & Infra Park Harderwijk

Het project cascoherstel gebouw 100 op het Bouw & Infra Park in Harderwijk is op 1 april jl. naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

De werkzaamheden bestonden in grote lijnen uit sloopwerkzaamheden waaronder het verwijderen van asbesthoudende materialen, het conserveren van de stalen gevelkozijnen inclusief het aanbrengen van ‘monumentenglas, het gebouw casco gereedmaken voor de toekomstige huurder waaronder het aanbrengen van sanitaire ruimten, aanpassingen kamerindeling, installatiewerkzaamheden alsmede de uit te voeren schilderwerkzaamheden binnen en buiten.