02 september

Oplevering bedrijfsrestaurant Prinses Margrietkazerne Wezep

Dinsdag 1 september 2015 hebben wij in Wezep voor Defensie op de Prinses Margrietkazerne het bedrijfsrestaurant opgeleverd, met een zeer tevreden opdrachtgever als resultaat.

Het bedrijfsrestaurant bestaat in hoofdzaak uit een dagkantine, avondkantine, diverse multifunctionele ruimten, grootkeuken, restaurant, personele voorzieningen en opslag. De opdracht omvatte naast de bouwkundige werkzaamheden tevens de installaties, de grootkeuken en de complete terreininrichting.