19 juli

Nieuwbouw en renovatie Caland 2 Amsterdam

Woensdagmiddag 19 juli ontvingen wij de gunningsbeslissing voor het project “Nieuwbouw en renovatie Caland 2” te Amsterdam, een middelbare school voor MAVO, HAVO en VWO. Hieruit kon worden opgemaakt dat wij de economisch meest voordelige inschrijver zijn. De verwachting is dat het project eind oktober dit jaar van start zal gaan.