International School of The Hague Den Haag

den-haag-international-school

Woensdag 5 oktober ontvingen wij het bericht dat wij de economisch meest voordelige inschrijver zijn gebleken voor de nieuwbouw van The International School of The Hague te Den Haag.

De uitbreiding bestaat uit de nieuwbouw van een (semi)separaat gebouw ten behoeve van de afdeling ‘Primary’ op het terrein van ‘The International School of The Hague’.  In de huidige situatie is de afdeling ‘Primary’ (Reception, Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5 en Year 6) ondergebracht in het bestaande onderwijsgebouw. Door gebrek aan  ruimte in het huidige gebouw zijn er de laatste  jaren diverse tijdelijke noodgebouwen geplaatst op het terrein. Deze tijdelijke noodgebouwen worden door de voorgenomen  uitbreiding van een permanent gebouw overbodig.  De beoogde grootte van de uitbreiding is circa 3.750m2 Bruto Vloeroppervlak (BVO), bestaande uit een lesgebouw voor de ‘Primary’ in 3 bouwlagen en een gymnastiekgebouw  in 1 bouwlaag. De uitbreiding zal door middel van een entreegebouw worden gekoppeld aan het huidige gebouw. Het terrein rond de uitbreiding zal worden voorzien van speelpleinen en een ruimte voor fietsenstallingen.
Na realisatie van de uitbreiding zal de afdeling ‘Primary’ vanuit het huidige gebouw (en noodgebouwen) verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top