27 juli

Florisberg te Muiderberg

Woensdagmiddag 27 juli 2016 ontvingen wij bericht van Habion dat wij de laagste inschrijver zijn op het project Nieuwbouw Florisberg te Muiderberg.

Het project Florisberg valt uiteen in twee onderdelen: (1) de realisatie van een appartementencomplex, inclusief de daarbij behorende voorzieningen die in het complex benodigd zijn ten behoeve van de uitvoering van de huurderswensen en (2) de uitvoering van de huurderswensen zelf.

De realisatie van het appartementencomplex (1) zal plaatsvinden in opdracht van Habion. De uitvoering van de huurderswensen (2) zal plaatsvinden in opdracht van de toekomstige huurder Amaris Zorggroep.