Archiefbewaarplaats Delft

Delft Archiefbewaarplaats.1

Eind december 2015 ontvingen wij het bericht dat wij de economisch meest voordelige inschrijver zijn gebleken voor het project Nieuwbouw Archiefbewaarplaats te Delft.

De archiefcollectie van Gemeente Delft is momenteel gehuisvest in verschillende locaties binnen en buiten de gemeente. De beschikbare depotcapaciteit op deze locaties is al geruime tijd te klein om de volledige collectie te kunnen huisvesten. Daarnaast voldoen de locaties niet in alle gevallen aan de technische eisen die de Archiefregeling stelt aan Archiefbewaarplaatsen.

Daarom heeft in september 2013 de gemeenteraad van Gemeente Delft ingestemd met het besluit om een nieuwe archiefbewaarplaats te realiseren op de locatie Harnaschpolder.

De nieuwe Archiefbewaarplaats zal bestaan uit verschillende depotruimten, werkruimten en kantoren en een publieksvoorziening. De te realiseren Archiefbewaarplaats heeft een omvang van ongeveer 2.100 m2 bruto vloeroppervlak, verdeeld over 3 bouwlagen.

 

Waar kunnen we jou bij helpen?

Een kantoorpand, fabriek of school bouwen? Bij ons ben je aan het juiste adres. Ook voor seriematige woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Scroll naar top