Oude aanbouw faculteit GMW Rijksuniversiteit Groningen

Plaats: Groningen
Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
Architect: AAS Groningen
BVO: 2.379 m2


In het tweede kwartaal van 2018 is Hegeman geselecteerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de Renovatie van de oude aanbouw van de Faculteit Gedrag- en Maatschappij wetenschappen (GMW) en de renovatie van de toiletgroepen in het Heymansgebouw.

De Faculteit Gedrag- en Maatschappij wetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen is gelegen in de “Hortusbuurt” in het centrum van Groningen. De faculteit bestaat uit een clustering van gebouwen, die onderling met elkaar verbonden zijn. De oude aanbouw die wij gerenoveerd hebben, is aan de achterzijde van het Heymansgebouw gelegen, waar overheen ongeveer 10 jaar geleden een nieuw bouwwerk (de Heymansvleugel) is gerealiseerd. Dit toegevoegde bouwwerk staat constructief los van de oude aanbouw. Van de oude aanbouw waren de buitengevels aan vervanging toe en deze bevatten asbest en de vrije verdiepingshoogten waren relatief laag. De oude aanbouw is middels een centraal trappenhuis verbonden met de bovenliggende Heymansvleugel en het naastliggende Heymansgebouw. Zowel de bovenliggende Heymansvleugel als het naastliggende Heymansgebouw zijn gedurende de werkzaamheden in gebruik gebleven. Het informeren over en het afstemmen van onze werkzaamheden met al deze gebruikers was een belangrijke taak zijn van het uitvoeringsteam.

Het project is eind mei 2020 overgedragen aan een tevreden opdrachtgever.

Recente projecten

118 woningen Almelo

renovatie, verbouw, wonen

Verduurzaming 52 woningen Deldensestraat

renovatie, verbouw, wonen

‘t Dijkhuis Bathmen

nieuwbouw, renovatie, utiliteitsbouw, verbouw, zorg

20/10 kV Regelstation Urk Zuid

civiel, nieuwbouw