International School of The Hague

Plaats: Den Haag
Opdrachtgever: St. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar
Architect: DAT Tilburg
BVO: 3.900 m2


De uitbreiding bestaat uit de nieuwbouw van een (semi)separaat gebouw ten behoeve van de afdeling ‘Primary’. De beoogde grootte van de uitbreiding is circa 3.900 m2 bvo, bestaande uit een lesgebouw voor de ‘Primary’ in 3 bouwlagen en een gymnastiekgebouw in 1 bouwlaag. De uitbreiding zal door middel van een entreegebouw worden gekoppeld aan het huidige gebouw. Het terrein rond de uitbreiding zal worden voorzien van speelpleinen en een ruimte voor fietsenstallingen. Na realisatie van de uitbreiding zal de afdeling ‘Primary’ vanuit het huidige gebouw (en noodgebouwen) verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Recente projecten

Zwolle Hogeschool Windesheim

onderwijs, renovatie, utiliteitsbouw

Centrumplan MFA Leende

amusement, nieuwbouw, onderwijs, utiliteitsbouw

Transformatorruimtes Barneveld en Regelstation Nijkerkerveen

civiel, nieuwbouw, verbouw

Campus Lelystad

nieuwbouw, onderwijs, overheid, utiliteitsbouw