Hilversum Nieuw Zuid

Plaats: Hilversum
Opdrachtgever: Dudok Wonen
Architect: IAA Architecten
BVO:


In het najaar van 2016 zijn wij gestart met de nieuwbouw van het project Nieuw Zuid te Hilversum en de bijbehorende gefaseerde sloop om in de eerste fase van het bouwplan 3 gebouwen te realiseren, te weten:

Gebouw 1 Alba, Gebouw 2 Rubina en Gebouw 3 Saphira

Het betreft een (Design) & Build opdracht onder UAV-GC 2005, waarbij de basis van de opdracht een VO+ en een programma van eisen betreft.

Op 29 oktober 2018 is Alba (gebouw 1) opgeleverd, een ontwerp van Zecc Architecten BV uit Utrecht. Het gebouw is gerealiseerd in opdracht van Dudok Wonen uit Hilversum. In gebouw 1 zijn in basis 46 sociale huurwoningen op 5 woonverdiepingen gerealiseerd. Op de begane grond is een gezondheidscentrum met diverse behandelruimten gevestigd waarvan de Stichting Eerstelijns Samenwerk Hilversum Zuid (SEHZ) de gebruiker is. SEHZ is een innovatief samenwerkingsverband van zorgverleners op het gebied van zorg en welzijn in Hilversum Zuid. Naast huisartsen zijn hierbij ook fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, apothekers, logopedisten, wijkverpleegkundigen en thuiszorgorganisaties aangesloten. In de laatste fase van het bouwproces is het woongebouw compleet voorzien van wand- en vloerafwerking en gereed gemaakt om tijdelijk als zorggebouw te kunnen dienen. In samenwerking met Nieman raadgevende ingenieurs en de gemeente Hilversum is het zogenaamde stay-in-place concept doorgevoerd om ouderen, naast de gangbare huisvesting, tijdelijk veilig te kunnen huisvesten tijdens calamiteiten.

Rubina (gebouw 2) is opgeleverd op 28 maart 2019. Het gebouw is een ontwerp van EGM architecten uit Dordrecht. Gebouw 2 werd gerealiseerd in opdracht van Stichting Dudok Wonen te Hilversum die dit gebouw verkocht heeft aan de Stichting Habion Vastgoed uit Utrecht. Tijdens het ontwerpproces is het oorspronkelijke woongebouw, voorzien van 42 sociale huurwoningen, omgevormd tot verzorgingstehuis dat is voorzien van 40 wooneenheden met op iedere bouwlaag een gezamenlijke huiskamer. Daarnaast werden er op de bovenste bouwlaag nog eens 6 wooneenheden gerealiseerd waarbij 2 bewoners een gezamenlijke keuken en badkamer delen. Naast 4 appartementen die op de begane grond gerealiseerd zijn, is er een restaurant en ontmoetingsruimte ingericht. Hier kunnen bewoners van een appartement van Nieuw Zuid of van de wijk terecht om mensen te ontvangen en te ontmoeten. Mensen kunnen hier hun eigen gang gaan in een vertrouwde omgeving waar zorg nabij is. Amaris Zorggroep, tevens gebruiker van het bestaande verzorgingstehuis op de bouwlocatie, is de huurder van dit gebouw.

Op 21 januari 2019 is Saphira (gebouw 3) opgeleverd, een ontwerp van Atelier By Bali uit Amsterdam. Saphira werd ook gerealiseerd in opdracht van Dudok Wonen uit Hilversum. In het gebouw zitten 28 vrije sector huurwoningen op 6 woonverdiepingen. Op de begane grond is een kinderdagverblijf gevestigd.

Na de oplevering van Rubina (gebouw 2) zijn de laatste bewoners van het bestaande verzorgingstehuis verhuisd naar Rubina, waarna de volgende fase gerealiseerd kon worden.

Door Dudok Wonen zijn wij benaderd voor de volgende fase van het bouwplan. Dit betreft de totale sloop van het bestaande zorggebouw Zuiderheide en het ontwerp en de realisatie van het 4e gebouw, Alporti. Met dezelfde adviseurs als fase 1 is in een bouwteam onder UAV-GC 2005 in afstemming met Dudok Wonen het voorlopig ontwerp van Alporti, oorspronkelijk ontworpen door Inbo uit Amsterdam, geoptimaliseerd ten behoeve van beperking van de bouwkosten. Het volledige ontwerpproces van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp, inclusief aanvraag en verstrekking omgevingsvergunning, is door ons afgerond waarbij het Uitvoerings Ontwerp eind oktober 2019 is verstrekt aan de opdrachtgever ter acceptatie. Gedurende het ontwerpproces zijn de sloopwerkzaamheden, inclusief volledige asbestsanering, gestart in mei 2019 en medio oktober 2019 afgerond.

Alporti (gebouw 4) wordt wederom gerealiseerd in opdracht van Stichting Dudok Wonen te Hilversum. Het betreft een appartementengebouw bestaande uit 6 bouwlagen waarvan op 5 bouwlagen in totaal 44 zorgwooneenheden worden gecreëerd geschikt voor 24-uurs zorg. Tevens is op iedere bouwlaag een gezamenlijke huiskamer aanwezig voor de toekomstige bewoners. In overleg met de huurder heeft het souterrain een herindeling gekregen van stallingsruimte naar diverse kantoor- en vergaderruimten, een kleedruimte inclusief douche en toilet, stalling voor fietsen en afvalcontainers en nog diverse bergruimten.

Amaris Zorggroep is tevens de huurder van dit gebouw. De oplevering zal naar verwachting in het najaar 2021 plaatsvinden.

 

Recente projecten

118 woningen Almelo

renovatie, verbouw, wonen

Verduurzaming 52 woningen Deldensestraat

renovatie, verbouw, wonen

‘t Dijkhuis Bathmen

nieuwbouw, renovatie, utiliteitsbouw, verbouw, zorg

20/10 kV Regelstation Urk Zuid

civiel, nieuwbouw