De Trefkoele Dalfsen

Plaats: Dalfsen
Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Stichting Ontmoetingscentrum
Architect: Spring en Moederscheim Moonen
BVO: 7.500 m2


Op 12 juni 2013 hebben wij opdracht gekregen voor de vernieuwbouw van de Trefkoele in Dalfsen. De Trefkoele is een ontmoetingscentrum en wordt jaarlijks bezocht door circa 150.000 mensen. De Trefkoele werd uitgebreid tot Kulturhus met een nieuwe sporthal en diverse maatschappelijke functies op het gebied van sport, welzijn, informatie en ontmoeten. De bestaande bibliotheek werd volledig geïntegreerd in het nieuwe Kulturhus. Het ontwerp is van de architectencombinatie Spring en Moederscheim Moonen uit Rotterdam. Directievoering wordt verzorgd door ICS adviseurs uit Zwolle.

Het project bestaat uit een gedeeltelijke sloop van de bestaande Trefkoele. Voorafgaand aan de sloop zijn installaties aangepast en zijn er diverse noodvoorzieningen getroffen om een gedeelte van het bestaande pand tijdens de eerste fase van de bouwactiviteiten in gebruik te kunnen houden.

De hoofddraagconstructie van het nieuwe ontmoetingscentrum bestaat hoofdzakelijk uit staalconstructie in combinatie met kanaalplaatvloeren. In overleg met de opdrachtgever is de in het werk gestorte fundatie op staal omgezet naar prefab fundatiebalken op schroefmortelpalen. Risico’s als grondwaterstand en draagkracht van de ondergrond werden door deze alternatieve uitvoeringswijze geheel uitgesloten. Alternatieven waren bij de inschrijving toegestaan mits de opdrachtgever ze honoreerde. De financiële consequenties van de goedgekeurde alternatieven, waartoe de fundatiewijziging ook behoorde, werden verrekend met de aanneemsom. Voor de fundatie betekende dit een leuke meevaller voor de opdrachtgevers.

Zowel de gevel van de nieuwbouw als de gevel van het te verbouwen gedeelte van de bestaande Trefkoele is volledig voorzien van een nieuwe goudkleurige gevelbeplating. Daarnaast werd ook de vorm van de bestaande gevel aangepast, zodat nieuwbouw en renovatie één geheel vormen. Het realiseren van het inbouwpakket, bestaande uit vloer-, wand- en plafondafwerkingen inclusief de benodigde pantry’s en balies, maakte tevens onderdeel uit van onze opdracht.

Vanaf 1 mei 2014, de start van de tweede fase, werden ook de bestaande sporthal en de bibliotheek ter beschikking gesteld, waarna deze werden verbouwd en aangepast op het ontwerp van de nieuwbouw.

De oplevering van de vernieuwbouw vond plaats op 29 juli 2014.

Recente projecten

118 woningen Almelo

renovatie, verbouw, wonen

Verduurzaming 52 woningen Deldensestraat

renovatie, verbouw, wonen

‘t Dijkhuis Bathmen

nieuwbouw, renovatie, utiliteitsbouw, verbouw, zorg

20/10 kV Regelstation Urk Zuid

civiel, nieuwbouw