Caland 2 (Het Lumion) Amsterdam

Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Architect: Atelier Pro Architekten
BVO: 15.368 m2


In september 2017 zijn wij gestart met de bouwvoorbereiding van het project Nieuwbouw en renovatie Caland 2 in Amsterdam, een middelbare school voor mavo, havo en vwo. Dit project werd ons gegund op basis van de meest voordelige inschrijving.
Met een combinatie van hergebruik van een gedeelte van het bestaande monumentale schoolgebouw en een deel nieuwbouw is op deze locatie een passende definitieve huisvesting ontworpen voor het Lumion, de nieuwe naam van het voormalig Caland 2 college.

Het project betreft een gecombineerde renovatie en nieuwbouw. Gelijktijdig werden 4 gebouwen gerealiseerd op een relatief kleine bouwlocatie. Meer specifiek betreffen de werkzaamheden de renovatie van 2 bestaande monumentale schoolgebouwen, de nieuwbouw van een vrijstaande sporthal met 3 zalen en een geheel nieuw bouwdeel dat door een transparante centrale hal met het monument verbonden is.

Op 1 mei 2019 is het project overgedragen aan een zeer tevreden opdrachtgever.

Recente projecten

Regelstation Zutphen

civiel, industrie, nieuwbouw

118 woningen Almelo

renovatie, verbouw, wonen

Verduurzaming 52 woningen Deldensestraat

renovatie, verbouw, wonen

’t Dijkhuis Bathmen

nieuwbouw, renovatie, utiliteitsbouw, verbouw, zorg